Пулинське міжрайонне управління водного господарства (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України(далі - Держводагентство).

    У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів  України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, Житомирського обласного управління водних ресурсів (далі -Житомирського облводресурсів), цим Положенням.

    Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Пулинського та Романівського районів Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, управління, відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Пулинського та Романівського районів Житомирської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об`єктами, що перебувають у державній власності.

     Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України,  печатку зі своїм найменуванням.

        Найменування та юридична адреса Управління:

      Повна  назва - Пулинське міжрайонне управління водного господарства.

        Скорочена назва - Пулинське МУВГ.

        Юридична адреса: 12001, Житомирська область, смт Пулини, вул.М.Грушевського, 12.