Експлуатація меліоративних систем

Експлуатація меліоративних систем та об’єктів їх інженерної інфраструктури є комплексом технічних, організаційних і господарських заходів, що забезпечують утримання у справному стані меліоративної мережі, споруд і обладнання, періодичний їх огляд, безаварійний пропуск паводків, проведення планово-попереджувальних ремонтів, виявлення і ліквідацію аварій, водорозподіл, регулювання водного режиму грунтів, контроль за підготовкою водокористувачами меліоративної мережі і споруд до роботи у вегетаційний період та інше.

Нормальна робота меліоративних споруд осушувальних систем, що забезпечує інтенсивне використання осушених земель, залежить від своєчасного якісного виконання експлуатаційних заходів.

 

 Пулинське  МУВГ  обслуговує  водогосподарські об’єкти у Пулинському та Романівському районах. Це три великі міжгосподарські меліоративні системи: Тнянська, Теньківська, Великолугівська та30  дільниць гончарного дренажу. Загальна площа меліорованих земель  становить 43,3 тис. га, у тому числі – 40,3 тис. га сільськогосподарських угідь. Під гончарним дренажем –  33,0 тис. га,   з подвійним регулюванням – 25,0 тис. га.  Довжина відкритої  осушувальної мережі – 1487,2 км, в тому числі:

           - міжгосподарської – 893,9 км; км;

          -  внутрігосподарської – 593,3 км.

           На обслуговуванні управління знаходяться: магістральні канали – 893,3 км, дороги – 7,9 км, гідротехнічні споруди – 838 шт. в тому числі водорегулюючі – 359 шт.  Загальна балансова вартість основних меліоративних фондів складає 148,2 млн. грн. у тому числі на балансі управління – 45,5 млн.грн.

Пулинським МУВГ проводяться роботи згідно планових завдань. В  2017 році були виконані ремонтно-доглядові роботи: очистка плит ГТС від мулу вручну – 227 м3; вирубка чагарникової рослинності на меліоративних каналах – 284 га; окоска трав’яної рослинності – 890 га; відремонтовано гідротехнічних споруд - 113 шт.; проведено маркування на 67 -ти спорудах; виконано бетонних робіт - 3,3 м3; очистка на міжгосподарських каналах – 5,9 тис.м3. Також встановлено новий водомірний пост та відремонтовано 18 гідропостів. Фактична вартість доглядових робіт – 2608,0 тис.грн. Укладено 7 договорів із землекористувачами на двобічне регулювання загальною площею 4,0 тис.га на суму 15,5 тис. грн . Виконано поточного ремонту на суму 95,0 тис.грн.